La visita del papa no compleix amb les expectatives del públic