Els cristians de base demanen menys pompa a Ratzinger