Cristians progressistes volen una Església «més humana i pròxima»