Sectors nacionalistes utilitzen la visita del papa