El butlletí del Bisbat de Lleida discrepa del bisbe per l'art sacre