La identitat religiosa es difumina més a Catalunya que a Galícia