La zona perdrà la cobertura de mòbil pels inhibidors