Quina església es trobarà el Papa?, per O. G. de Cardedal