Corbacho critica les ingerències de l'Església abans de la visita del papa