Milián assegura que Piris va reconèixer que l'art és propietat de Barbastre