Barbastre podria demanar a l'Estat complir el dret canònic