"Abans rebia crítiques de fora i ara les rebré de dins"