El bisbat de Lleida claudica i renuncia a l'art de la Franja