Piris accepta el que diu el nunci però Cultura garanteix que l'art està protegit