"El missatge del catolicisme ha de ser nítid, no agressiu"