El Vaticà planteja per primera vegada que Lleida i Aragó comparteixin l'art