La visita papal a Barcelona costarà a les arques públiques més d'1,7 milions