La frivolitat d'ICV en matèria religiosa, per Mercè Solé