El sínode de l'Orient mitjà és únic i vet aquí el perquè