Suport massiu a l'oenagé de Vicente Ferrer a tres dies del Nobel de la pau