Els imams de Catalunya resten importància a l'auge salafista