Cada arxiprestat del bisbat de Girona anirà a veure el papa