El bisbe Traserra publica la seva obra pastoral pocs mesos abans de la jubilació