El Senat francès valida la llei que prohibeix el burca al carrer