Fidels de Caldes es mobilitzen contra el trasllat del rector