El trasllat de la nova imatge de la Mare de Déu del Patrocini obre demà la festa cardonina