"La burca oprimeix la dona i no té res a veure amb l'islam"