El bisbat d'Urgell debat la nova moda de l'espiritualitat en les Jornades de Teologia 2010