Suprimiran misses a Lleida per la visita del Papa el 7 de novembre a Barcelona