El bisbat d'Urgell demana als capellans que preparin l'ambient per la visita papal