Hizbul·là retira de la seva cadena de televisió una polèmica sèrie sobre Jesucrist