La Creu de la Jornada de la Joventut, a Santiago de Compostela