El retaule de Sant Esteve de Bissisarri torna a l'església després de set anys