Un imam d'Eivissa, acusat de pegar amb una vara als alumnes alcorànics