Els arqueòlegs creuen que estan molt aprop del temple d'August