Trobades les imatges més antigues dels apòstols Joan, Andreu i Pau