El mosnestir de Sant Benet farà visites nocturnes a l´estiu amb un sopar de productes dels seus horts