Els protestants representen el 2% de la població a França