Representants dels bisbes europeus parlen de relacions amb els mitjans