L'escola concertada portarà als tribunals el Ministeri d'Educació