La futura llei de llibertat religiosa desenvolupa la laïcitat