Docència, recerca i professionalització, per Lluís Font