Mayor Zaragoza, en contra del vel islàmic si dificulta la identificació