Els murs que tapen la Seu de Manresa aniran a terra