La decisió de Lleida de prohibir el burca dóna pas a noves iniciatives