Recolzament popular a la prohibició del burca en els espais municipals