"Em cobreixo per ocultar la meva bellesa als homes que no són de la família"