Els alcaldes no poden impedir per llei el nicab a la via pública