Ni la burka és el problema, ni una ordenanca la solució, per Jordi López