El vicari judicial de Lleida assegura que hi ha documentació que "demostra" que les obres són de Catalunya